Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literatura - do 7. 6.

1. 6. 2020

Literární pojmy

 1) Utajený, často skrytý smysl nějakého útvaru se nazývá ____________________________    

 2) Výrazy označující již zaniklou skutečnost (např. léno, nůše, dostavník, zlatka) se nazývají 

        ____________________

  3) Jeden odstavec básně se nazývá ____________________

  4) Druh poezie, která vznikla již v antice a jejímiž hlavními náměty jsou radosti pozemského

       života, se nazývá ________________________________________ 

   5) Literární žánr, většinou prozaický, jehož cílem je vyvolat u čtenáře pocity stísněnosti nebo 

       strachu až hrůzy, se nazývá ____________________        

 6) Schéma sdruženého rýmu je ____________________ 

   7) Texty biblické povahy, které nebyly uznány církví za součást Bible, označujeme také 

        jako  ________________

   8) Lyrickoepická báseň, která má pochmurný děj a většinou končí tragicky, se nazývá 

       ______________________

   9) Zvuková shoda hlásek na konci veršů se nazývá ____________________

 10) Slova zastaralá, která se používají pro navozování dobové atmosféry, se nazývají  

        ____________________

 11) Sborník písní duchovního charakteru se nazývá ____________________

 12) Schéma ABCB představuje rým ____________________

 13) Útvar, který vypráví o životě bohů, o vzniku světa, o člověku a o jeho postavení 

        ve společnosti, se nazývá ____________________________

 14) Literární útvar, patřící do pololidové tvorby, epická báseň vyprávějící příběh, předváděná 

       a zpívaná za doprovodu obrázků na trzích nebo jarmarcích, se nazývá ________________

  15) Učené pojednání, rozšířené zejména ve středověku, často o náboženských nebo 

       filozofických  otázkách, se nazývá ___________________________